Güllük Tarihi


    -Eski adı”KÜLLÜK”olan beldenin ismi 1933 yılında Başbakan İsmet İNÖNÜ ve Mareşal Fevzi ÇAKMAK tarafından “GÜLLÜK” olarak değiştirilmiştir.
Güllük o tarihten sonra yerleşim yeri olarak dikkat çekmiştir.

-Osmanlı Devleti döneminde ticaretle uğraşan Rumların ithalat ve ihracat limanı olarak kullanılmış,Rum tacirlerin yaptırdığı depo binaları ve birkaç evden ibaret olan bir kimliğe bürünmüştür.Bu gün bu depolardan pek çoğu dükkan,kahve,lokanta olarak kullanılmaktadır.
  -Kurtuluş savaşından sonra Yunanistan da yaşayan Türklerle,Güllük’te yaşayan Rum vatandaşların değişimi sonunda,beldeye Girit,İstanköy ve Mora’dan gelen Türk aileler yerleşmiştir.Böylece Güllük ilk kez “yerleşim kimliği”kazanmıştır. İlerleyen yıllarda göçebe Yörük ailelerden bir çoğu yerleşik duruma geçerek Güllük nüfusuna katılmıştır.

   -Güllük Atatürk’ün sağlığında büstü dikilen ilk köylerden biridir.Buda Atatürkçü ve ilerici kimliğin bir göstergesidir.(29 Ekim 1935) Beldeye daha sonraları Bodrum ve çevresinden,Milas ve köylerinden göç dalgaları başlamış,son yıllarda kurulan yapı kooperatifleriyle büyük kentlerden-önceleri tatil amacıyla gelen daha sonraları yerleşenlerle nüfus yoğunluğu artmıştır.
  -Güllük Belediyesi Dönemin ANAVATAN Hükümeti tarafından 24/12/1986 tarih ve 19321 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 86-33085 sayılı Üçlü Kararname ile kurulmasına karar verilmiştir.

07/06/1987 yılında yapılan ilk seçimlerle Belediye Başkanlığına İsmail YİĞİT seçilerek Belediye organları kurularak hizmete başlamıştır

Hangi Yıl Hangi Amaçla Gelindi.

  -Güllük’e ilk yerleşenler, 1800’lü yıllarda Abdülaziz Ağa tarafından getirtilen Yunanlılardır.Güllük, 21 Nisan 1914 tarihinde kasaba oldu ve Nahiye Müdürleri tarafından yönetildi. Güllük, Milas’ın; Kazıklı, Selimiye ve Ören’le birlikte 4 nahiyesinden birisiydi.           

  -(Bu arada Abdülazizağa Güllük'teki vakıf arazilerinin sahibi.Şu an yapılacak 2. cami de vakıf arazisine yapılıyor.Vakıf arazileri satılamaz,kiralanır.Çok zorda kalındığında emsali ile takaslanır.)

 

  -1875 yılından sonra,Milas-Güllük yolu yapılmış ve Milas’la Güllük arasındaki alışveriş hızlı bir şekilde gelişmiştir. Güllük iskelesinden yolcu ve mal gelmesi ve gitmesiyle Güllük, hızlı bir şekilde gelişmiştir. yükleme ve boşaltma işlemleri için , sahilde depo ve han olarak kullanılan yüksek taş binalar yapılmıştır. Binalar Rumlar tarafından inşa edilmiştir.

  -İtalyanlar 1919’da , Güllük iskelesinden çıkarak, Milas ve Muğla’nın işgalini gerçekleştirdiler.

  -Güllük Dalyanının Rumlar tarafından kurulduğu söylenir. daha sonra dalyan, Hasan Fehmi Dölen ile Şükrü ve Ziya Toker tarafından işletildi.daha sonrada koop. oldu.

  -Denizli-Tavas’tan yörükler, bahara doğru Kocakışla’ya gelirlermiş. Bu gel-gitlerin sonrasında Yörüklerin bazıları önce Kocakışla’ya, sonra da Güllük’e yerleşmişler.(tarih =1920'ler)

Beldenin eski ismi Küllük’tür.Eski adı ''Küllük'' olan bu şirin kasabanın ismini İsmet İnönü ve Fevzi çakmak 1933 yılında ''Güllük'' olarak değiştirmişlerdir.Küllük ismi Rumlar zamanında ocaklardan çıkan küllerin sokaklara dökülmesinden kaynaklanıyordu

Güllük’te Gümrük Taburu vardı. Tabur, Kocakışla'daki şuan sat komondolarının kullandığı binada kalıyordu. her bölük yüz kişi olmak üzere 3 bölükten oluşuyordu. Gümrükler, Askeriyeden alınıp, Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlanınca, tabur burayı 1948 yılında terk etti.

1970’de kurulan Milas etibank işletmesi, 1972 yılında Güllük’e taşındı. Yılda 200 bin tona varan maden ihracatıyla beldede önemli ekonomik canlanma ve nüfus hareketliliği yarattı
Gulet teknelerinin inşaatı ilk olarak Güllük’te, Nami Kaptanın oğlu Mehmet Uyav tarafından yapılmıştır. Bodrumda yetişmiştir.Oğlu Ali Uyav'da bu mesleği devam ettirmiştir. Oğulları Mehmet Uyav,Mustafa Uyav, iki kardeş o zamana kadar yapılmamış büyüklükte ve güzellikte tekneler yapmışlardır,1980 ların sonunda yaptığı Kybele yatı İasos Açıklarında Batık Olarak Kullanılmaktadır.